Bedre HR med Craft CMS.

Testcase
HR Norge

HR Norge er landets største HR- og ledelsesfaglige nettverk og består av medlemmer fra både privat og offentlig sektor.

Organisasjonens viktigste oppgave er å skape verdi for sine medlemmer gjennom å levere relevant og fremtidsrettet kompetanse.

Oppgaven

HR Norge hadde behov for å oppgradere og modernisere nettsiden sin, blant annet med smidigere registrering av medlemmer, påmelding til arrangementer og publisering av nyhetssaker og artikler. I tillegg hadde deet API (application programming interface) fra en ekstern leverandør som krevde endringer og forbedringer.

Prosessen

Byte har jobbet med HR Norge lenge, og vi har en god og løpende dialog med dem om hvilke utfordringer de har etter hvert som faget og organisasjonen deres utvikler seg. Vi kunne dermed jobbe effektivt og tillitsfullt, også med den eksterne API-leverandøren.

Det første vi gjorde, var å gå gjennom den eksisterende løsningen til HR Norge for å identifisere forbedringspunkter, noe som blant annet avslørte et behov for en bedre «Min side»-løsning.

HR Norge har mange ulike medlemstyper, som alle har sine spesifikke informasjonsbehov. Vi lagde derfor et enklere grensesnitt ut mot de forskjellige medlemstypene, slik at det skulle bli lettere å både finne og legge inn relevant innhold. Videre så vi på selve «flyten» i løsningen og designet en mer intuitiv og inviterende kundereise.

Testcase fullscreen

Løsningen

HR Norge har en stor fordel i at de bruker Craft CMS som sin publiseringsplattform, fordi den gir så rike muligheter til skreddersøm og implementering av tilleggsfunksjonalitet. Siden de allerede hadde Craft 2, ble det derfor tidlig klart at å oppgradere til Craft 3 var en smidig og fremtidsrettet løsning.

En av de viktigste oppgraderingene vi gjorde, var å lage en god «Min side»for medlemmene, der det ble enklere å melde seg på ulike arrangementer og registrere medlemmer. Underveis i prosessen så vi også at det ville være smart å lage en løsning for alle som bruker nettsiden, ikke bare medlemmer. Ved å invitere dem inn som gjestebrukere i stedet for å stenge dem ute fanger HR Norge opp også de som er interesserte i arrangementer og innholdet på nettsiden, men som ikke er medlemmer (ennå).

Komponenter

Resultatet

Resultatet av prosjektet er at HR Norge, takket være fleksibiliteten som ligger i Craft CMS og den smidige oppgraderingen fra Craft 2 til Craft 3, nå kan yte enda bedre service til både medlemmer og besøkende. Nettsiden er forbedret i alle ledd, fra påmelding til arrangementer og registrering av medlemmer til API fra den eksterne leverandøren.

Ny funksjonalitet i «Min side» gjør det lettvint for den enkelte medlemstypen å opprette og oppdatere relevant innhold, samtidig som besøkende vil ha mulighet til å opprette en gjestebruker og dermed oppleve fordelene ved å være medlem. Det har også blitt enklere for HR Norge å publisere artikler og arrangementer, takket være en forbedret admin-funksjon.

Vi opplever at Byte virkelig så oss som kunde. Spesielt vil jeg fremheve teknikerne som hele tiden var konstruktive og løsningsorienterte. De var svært lydhøre for våre behov og kom hele tiden med smarte forslag vi ikke hadde kommet frem til uten dem. Alt i alt har det vært en prosess preget av tillit og godt samarbeid.

Olaug Merete Dybedal Leder organisasjon og prosjekter, HR Norge

La oss ta en prat

Vil du også lage en digital tjeneste som virkelig skaper resultater? Kontakt oss for å diskutere dine digitale behov og utfordringer!