Nettsider som skaper resultater – I dag og i fremtiden.

Brukervennlige nettsider

Nettsiden er ansiktet ditt utad og midtpunktet i den digitale identiteten din. For mange er nettsiden det viktigste markedstiltaket de gjør. Da er det viktig at den er gjennomtenkt, attraktiv og laget med oppdatert og fremtidsrettet teknologi.

Ditt digitale ansikt

For mange selskaper er nettsiden det eneste stedet der folk opplever merkevaren deres. Derfor er det så viktig at den opplevelsen «sitter» og de som besøker siden, føler at den er brukervennlig og effektiv og har høy nytteverdi. Med strategisk innsikt, god design og fremtidsrettet teknologi hjelper vi deg med å omsette selskapets verdier til kundetilfredshet og lojalitet.

Nettsider på brukernes premisser

En god nettløsning er tilpasset brukerne og ikke omvendt. Ved hjelp av grundige analyser og undersøkelser får vi innsikt i brukernes mønstre og preferanser og kan lage løsninger med stor nytteverdi for både deg og dem.

Tilpasset innhold

I dag opplever vi nettinnhold på ulike skjermer og forventer den samme gode brukeropplevelsen når vi lukker laptopen og går inn på den samme nettsiden på mobilen. En god, responsiv design med tilpasset innhold gjør at nettsidene gir det samme gode inntrykket uansett om de leses på bussen eller foran pc-en.

Universell utforming og WCAG 3.0

WCAG versjon 3.0 er gjeldende standard for universell utforming, og omfatter blant annet retningslinjer på hvordan innhold som tekst, bilder, lydklipp, video og koding av nettsiden kan gjøres mer tilgjengelig. For at alle skal kunne benytte mulighetene til ny teknologi i nettløsninger er det viktig å sørge for at dine sider følger de ny kravene for universell utforming. Difi, som skal føre tilsyn for at kravene blir fulgt, følger WCAG, sine standarder. Vi sørger for at nettsidene dine har god nok kontrast mellom tekstfarge og bakgrunn, semantisk korrekt HTML og alternative bildetekster for blinde.

Macbook Case Sample Aker Desktop
Iphone Case Sample Aker Mobile

Nettside for Aker ASA.

Testing, testing …

Det eneste konstante er endring, sa Heraklit for to og et halvt tusen år siden, og få steder er dette så tydelig som når det gjelder nettet. Derfor har vi et eget testlaboratorium der vi ser på nettsiden din på ulike nettlesere og operativsystemer. På den måten sikrer vi at du fremstår like bra for alle brukere, enten de foretrekker epler eller vinduer.

Målbare resultater

Når vi sier at vi lager nettsider som skaper resultater, så betyr det at de må måles. Hvordan skal vi ellers vite om de gir resultater? Derfor er det å definere tydelige mål og følge dem opp nesten like viktig som hvordan nettsiden er designet.